Velkommen til Framnes musikkorps

HAR DU LYST TIL Å SPILLE ET INSTRUMENT?

Framnes musikkorps arrangerer infokveld for aspiranter Torsdag 26.8.2021 klokken 18.00 på Framnes skole. 

I Framnes Musikkorps får alle barn:

  • Opplæring i form av enkeltundervisning og samspill
  • Tilpasset opplæring på valgfritt instrument
  • Utvikle sine spilleferdigheter i et inkluderende miljø
  • Opptre på ulike scener gjennom året
  • Oppleve spilleglede og mestring, både individuelt og sammen med andre
  • Være superstjerner på Barnas Nyttårskonsert i Hjertnes 

Aspirantene øver sammen hver torsdag fra 17:00 – 17:45 på Framnes skole (gymsalen). Enkeltundervisningen tilpasses hver enkelt familie.

Framnes Musikkorps vektlegger kvalitet i alle ledd – gode instrumenter, god opplæring og godt repertoar. Og det viktigste av alt; læringen skjer i et fellesskap mellom store og små musikanter.

Velkommen til oss i Framnes Musikkorps!

 

 

 

Framnes Musikkorps har 60 medlemmer fordelt på hoved-, junior- og aspirantkorps.

Korpset har høyt aktivitetsnivå og fokus på spilleglede, med mange konserter og opptredener gjennom korpsåret. Korpsets store høydepunkt er Barnas nyttårskonsert, som spilles årlig i Hjertnes Kulturhus.

Vi ønsker å vise at korpset gjør mer enn å marsjere i tog på 17. mai, og at det inneholder mange ulike spilleopplevelser. Vi vil sette fokus på det lokale skolekorpset, som musikkglede og høste økt interesse for korps, og mestring.

Hjem

Konserter