Litt historie

Framnes Musikkorps gjennom 60 år.

1941 
Korpset ble stiftet ved konstituerende årsmøte 25.november 1941, og fikk navnet Framnes Guttemusikkorps. Initiativtakere var Thorvald Rosenblad og Andor Andersen. Thorvald Rosenblad hadde allerede 15.oktober 1915, stiftet Sandefjord Guttemusikkorps sammen med konsul Johan Bryde. Det meldte seg 29 interesserte gutter fra starten, og allerede på våren 1942, var antallet kommet opp i 41 gutter. Thorvald Rosenblad ble korpsets første dirigent. I tillegg var han fra første stund med på organisering av pengeinnsamling til instrumenter. Dette var et vanskelig arbeid i tiden hvor landet var okkupert. Faktisk hadde Rosenblad, sammen med korpsets første formann, Andor Andersen, klart å samle inn nok midler til at alle de 41 guttene fikk hvert sitt instrument våren 1942. Korpsets første øvingssted var Framnes Skole. Da skolen ble okkupert av tyskerne i 1944, måtte korpset ut av Framnes Skole. Framnæs Mekaniske Verksted stilte rom til disposisjon. Både ledelsen og fagforeningen ved FMV stilte seg meget positive til korpsets drift helt fra starten. Framnæs Mek. Verksted, ble en viktig samarbeidspartner for korpset , helt fram til nedleggelsen i 1986. 

1942
Foreldreforening ble stiftet. Foreldreforeningen ble en viktig brikke i driften av korpset og dens første formann var O. Stilstrøm. 

1945 
I mai 1945 ble uniformen endret til å bestå av skjorte, bukse og alpelue. Senere fikk maskinist Gjertsen, som var far til 2 gutter i korpset, skaffet noe dresstøy slik at den nye uniformen som ble tatt i bruk i 1946 besto av bluse, bukse og alpelue. To år senere fikk man anskaffet dresstøy fra U.S.A. Etter design av Odd Olsen, ble 35 nye uniformer sydd hos skreddermester Wicklund. De ble innvieet 7.mai 1949, sort bukse med hvit stripe, sort jakke og sort båtlue. Denne design er beholdt uendret og er fortsatt i bruk. Den økonomiske situasjonen de første årene var ikke lett. Pengegaver fra lokale banker og fagforeninger kom godt med. Også forelderlag og damegruppe ble dannet og disse gjorde sitt til å skaffe penger ved utlodninger, innsamlinger etc. Etter hvert ble det flere og flere oppdrag for korpset med konserter, spilling for "Jern og Metall", spilling ved hvalfangerhjemkomst, og selvfølgelig spilling ved Årsfester og juletrefester som korpset selv arrangerte. Foruten øvelser og spilleoppdrag ble det også arrangert fotballkamper, skirenn og andre aktiviteter utenom det musikalske, og dette var populære tiltak som guttene satte pris på. Det medvirket da også til å fremme et god kameratskap blant guttene. Framnes Musikkorps gjennom 60 år 2 Korpset deltok første gang på landsstevne i Horten i 1946. Senere har det blitt mange stevner i nær og fjern, og mange bekjentskaper ble gjort med musikanter fra andre korps, samtidig som samholdet i korpset ble styrket ytterligere ved slike turer og felles opptredener. 

1946
I 1946 ble første jubileumsfest avholdt og her fikk 23 gutter hver sin 5-års medalje etter å ha vært med fra starten. 1949 26.januar 1949 ble korpsets formann Andor Andersen hedret ved å bli utnevnt til Æresmedlem av et enstemmig Årsmøte. Han hadde da vært formann fra starten og hadde nedlagt et pionerarbeid for å få korpset i gang og driften inn i faste former. 

1951
 Året 1951 ble igjen et jubileumsår. Denne gang var det de første 10 årene som skulle markeres. Kretsstevnet dette året gikk på hjemmebane her i Sandefjord, og korpset deltok med 40 gutter. En jubileumstur ble også arrangert idet korpset var på en 2-dagers tur i Halden. Jubileumskonsert og -fest var også selvfølgelig på årets program. Konserten ble holdt i Nordheim forsamlingslokale på Framnes, og dirigenten Arne Hoelseth, fikk sammen med korpsmedlemmene en velfortjent applaus fra et fullsatt lokale. Journalist fra en av byens aviser, avsluttet referatet i avisen som følger: "Alt i alt anger vi ikke på besøket. Begeistringen skapte ekte jubileumsstemning". Noen dager senere ble jubileumsfesten avholdt i samme lokale. Der var det mange innbudte tilstede, og korpset fikk overbrakt hilsninger fra flere av byens foreninger. To medlemmer hadde vært med fra starten, og ble hedret med 10års medalje. Det var korpsmedlem Kjell Bakke og sekretær i korpsstyret fra starten, Nils Rogn. 

1952 
Utenfor landets grenser har også korpset gjort seg bemerket i positiv henseende, og den første utenlandsturen gikk til Danmark sommeren 1952. Ifølge protokollen heter det: "Styret fant at en tur til Danmark ville være mer interessant enn en tur til Kongsberg - Notodden - Langesund". Det har opp gjennom årene blitt flere utenlandsturer for korpset, hovedsakelig til Danmark og Sverige. Det ble gjerne lagt en utenlandstur slik at alle korpsmedlemmer i sin periode i korpset fikk anledning til å være med minst en gang. 

1966
 17. mai 1966 ble en stor dag for Framnes Guttemusikkorps. Korpsets nye banner, en gave fra en av byens borgere og hans bedrifter, ble avduket ved en høytidelighet i skolegården på Framnes skole. Avdukingen ble foretatt av fru Torborg Hoelseth. Framnes Musikkorps gjennom 60 år 3 Deretter ble korpsets siste tilskudd - 6 drillpiker, 6 piketrommeslagere samt 2 fanevakter - fremvist for første gang offentlig. De vakte berettiget oppsikt i sine vakre uniformer og til stor begeistring for de frammøtte. 

1968 
Sommeren 1968 var korpset for første gang utenom Norden. Holland ble valgt som reisemål. Senere har det også blitt tur til Skottland i 1977, og jubileumsturen i 1981 gikk til Nystad i Finland hvor korpset var byens gjester under hele oppholdet. Inntil 1968 hadde kun gutter adgang til å bli medlem av korpset. Men dette året begynte de første jentene på notekurs, og korpsets navn ble forandret til Framnes Musikkorps. 

1969 
Høsten 1969, takket dirigenten Arne Hoelseth for seg, etter å ha vært korpsets musikalske leder i 23 år. I en kort periode var korpset uten fast dirigent, inntil Knut Nadim ble ansatt i slutten av 1969. 

1970 
Ved Årsfesten 1970 ble så de 3 første jentene tatt opp som medlemmer i hovedkorpset, og i januar 1971 ble ytterligere 5 jenter tatt opp. Tidligere hadde jenter vært kun i et eget trommekorps og som drilljenter og tamburmajor uten at de var medlemmer av hovedkorpset. 

1973 
Flere og flere barn søkte seg etter hvert til Framnes Musikkorps, og i 1973 var det behov for å danne et eget aspirantkorps. Dette korpset ble ledet av Kai Hansen og Kirsti Nadim. To år senere overtok Johnny Abrahamsen. Musikantene gikk således ett år med notekurs og instrumentopplæring, deretter ett år i aspirantkorpset for de ble tatt opp i hovedkorpset. 

1977 
Eidi Weie ble ansatt som dirigent for aspirantkorpset i 1977 og overtok juniorkorpset i 1979. Hun fortsatte frem til høsten 1990.

1978 
Høsten 1978 begynte det største notekurs noen gang, med 44 barn. Av disse var det 22 som fortsatt var med høsten 1979 og sto for tur til å bli tatt opp i aspirantkorpset. Samtidig vedtok Norges Musikkorps Forbund at medlemmer i skolekorps kunne være med til det året de fylte 18 år, mot tidligere 16 år. Med bakgrunn i denne store tilgang og lille avgang, ble det derfor besluttet å opprette et eget juniorkorps til avløsning for aspirantkorpset. Juniorkorpset skulle få egne oppdrag og delta selvstendig på stevner etc. Medlemmer i Juniorkorpset måtte regne med 2 år i dette korpset, før de ble tatt opp i hovedkorpset. Framnes Musikkorps gjennom 60 år 4 I forbindelse med 40-års jubileet i 1981, hadde Framnes Juniorkorps egen jubileumstur, og denne gikk til Flekkefjord og Moi på Sørlandet. 1979 Etter 10 år som dirigent for hovedkorpset, sluttet Knut Nadim høsten 1979. Tidligere korpsmedlem og dirigent for aspirant-korpset, Johnny Abrahamsen, overtok og var musikkansvarlig frem til høsten 1984. Hjertnesfestivalen startet opp i 1979 og ble en årlig foretredelse for kretsens skolekorps, og i 1981 ble den også utvidet til å gjelde amatørkorps, hvor det konkurreres i flere divisjoner både for janitsjar og brass. Framnes Musikkorps har deltatt i 2.divisjon de fleste år og i 1984 ble det seier her, foran 6 andre korps. 

1980 
I Skiensfestivalen 1980 ble det seier bade i marsjparaden (46 deltagerkorps) og marsjkonkurransen (9 deltagende korps). Framnes Musikkorps har også hatt en meget aktiv drilltropp. Foruten å drille til korpsets marsjer i gatene og ved konserter, har jentene også sitt eget drillprogram etter mer moderne rytmer som de viser frem. Drilljentene er også med i konkurranser og kan vise til to 1.plasser og en 2.plass i konkurranser. Disse nevnte plasseringer er et resultat av målrettet satsning, og det viser hvilket potensial som er tilstede. Med innsats fra korpsmedlemmer og ledelse i full enighet er målrettet satsning et viktig virkemiddel til å skape et godt miljø. 1983 Begge korpsene var også på turer, og i 1983 var hovedkorpset på sin hittil lengste utenlandstur som gikk til Italia. Juniorkorpset reiste for første gang i 1983 til Grønhøjstrand i Danmark, og der likte de seg så godt at det ble en tradisjon å reise dit annet hvert år. 

1984
I 1984 og i 1991 har korpset også kvalifisert seg til finalen i Norgesmesterskap for skolekorps i 2.div. 1985 Tidligere korpsmedlem Per Einar Johansen ble tidlig dette året ansatt som dirigent for hovedkorpset, men på korpsets vårfest 1985 ble han avløst av Jarle Berg Sørensen. Jarle kom fra Sande og Mosserød Skolekorps, hvor han spilte trompet, og han hadde også dirigert aspirantkorpset til Lysejordet Skolekorps i Oslo i en periode. Framnes Musikkorps har i de siste 15 årene deltatt i både musikk-konkurranser og marsjkonkurranser. Det er blitt deltagelse i Nesoddiaden i Oslo, Skjærgårdsfestivalen på Notterøy, Framnes Musikkorps gjennom 60 år 5 Tonica Championship, Skiensfestivalen og i Hjertnesfestivalen, som blir arrangert av Framnes Musikkorps i samarbeide med Vestfold Krets. Foruten spilling 17.mai og ved Janitsjarringens vår- og høstparade, har Framnes Musikkorps som tradisjon opprettholdt mange faste oppdrag for å spre glede med sin musikk. Om våren stopper korpset ofte utenfor aldersboligene i Framnesområdet for å spille noen stykker, og beboerne setter stor pris på dette. På 17.mai besøker korpset fortsatt Preståsen Sykehjem. På høsten har det i mange år vært besøk på Fossnes Sentralhjem for psykisk utviklingshemmede, hvor musikanter og beboere har marsjert og musisert i skjønn forening. Besøket var et ledd i Sandefjord Kiwanis-klubbs arrangement for beboerne, og sammen med musikantene fryder alle seg over å kunne være med på å gi tilværelsen noen gledesstunder for alle på Fossnes. I forbindelse med julen spiller Junior-korpset på Sandefjord Sykehus. Julegranen tennes og julaften spiller en korpsgruppe ved gudstjenesten i Vesterøy kirke. 1 juledag er det også juletoner som spilles på Sandar Aldershjem. Tidligere ble det også spilt ved Preståsen Sykehjem. Denne tradisjon har holdt på i 35 år. På 1970/80 tallet arrangerte korpset Framnes-lekene, hvor det forekom både lek og alvor. Byens øvrige skolekorps og vennskapskorpsene fra Andebu og Åsgaardsstrand ble invitert etter tur, og det ble avholdt oppmarsj, konserter, dans og lek hvor alle interesserte deltok. I årene 1981 til -85 var hovedkorpset og drilltroppen med i en rekke konkurranser med gode resultater. Høydepunktet i denne perioden er seier i Hjertnesfestivalens 2.divisjon og deltagelse i NM - finalens 2.divisjon i Bergen i 1984. 

1986 
Korpset feiret 45 års jubileum med konsert i Hjertnes, og fest på Aagaards kafeteria. Det ble ingen langtur, men junior- og hovedkorpset var sammen på tur til Oslo. Der var de på besøk i Gardeleiren, og på Bygdøy for å se Tryllefløyten. Begge korpsene deltok også i jubileumsstevne til Teie skolekorps. 

1987 
Drilltroppen deltok i NM-finale på Hamar med en 4. plass som resultat. Hovedkorpset fikk en 6.plass i 2. divisjon. Begge korpsene reiste på tur. Juniorkorpset til Danmark og hovedkorpset til Uusikaupunki, Finland, Sandefjords vennskapsby. Korpset hadde samme vertskap og bodde på samme skole som i 1981. Framnes Musikkorps gjennom 60 år 6 Dette året ble det også stiftet foreldrekorps, og det var mange foresatte som gikk på notekurs og lærte å spille på et instrument. 

1988 
Hovedkorpset var i Oslo og hadde seminar sammen med Lysejordet skolekorps. Drilltroppen deltok på Drilliaden i Skien. Sande- og Mosserød skolekorps hadde 30 års jubileumsstevne, hvor begge korpsene deltok. Hovedkorpset reiste på stevne til Kristiansand. Juniorkorpset var med på Aspirantkorpsfestival i Skien, og reiste deretter til Strømstad for å feire Midtsommeraften. 1989 Hovedkorpset reiste til Kent i England, og juniorkorpset til Grønhøjstrand i Danmark.

1990 
Hovedkorpset var invitert av Stokke skolers musikkorps til Klubben Hotel i Tønsberg hvor de holdt konsert sammen med Nøtterøy gutte- og jentekorps. Begge korpsene deltok i Jubileumsstevne til Store Bergan skolekorps. Sommerturene dette året gikk til Telemark Sommerland for hovedkorpset, og Aspirantkorpsfestival i Skien for juniorkorpset. 

1991 
Årets sesong har vært meget hektisk. Hovedkorpset kvalifiserte seg til NM - finalen i Stavanger. Dette innebar en del ekstra øvelse, men alt slitet ble belønnet med en meget fin 6.plass i 2. divisjon. Korpset deltok også i Hjertnesfestivalen med en 2.plass i 1.divisjon. Dette var første gang korpset stilte opp i 1.divisjon og resultatet ble meget bra. Juniorkorpset hadde i juni en meget vellykket tur til Grønhøjstrand i Danmark. Årets sesong avsluttes med 50 års jubileumsfeiring i oktober med "mimretreff" på Framnes skole og konsert i Hjertnes, og selvfølgelig jubileumsfest, som holdes på Rica Park Hotel. 

Sammendrag 
Framnes Musikkorps rekrutterer i dag barn fra 5 barneskole-kretser i Sandefjords østre del og har absolutt ingen problemer med tilgangen. Et musikkorps eksisterer ikke uten at det er en god drivkraft bak. Foreldre og andre må stå på, og det er mange ganger en meget beundringsverdig innsats enkelte personer yter for korpset. Korpsdrift og korpsmedlemsskap er i dag ikke bare forbundet med musikk, konkurranser og øvelser. Det er også i høyeste grad et sosialt arbeid, hvor kameratskap oppstår og hvor medlemmene gis et sted å være i sin fritid, med anledning til å dyrke sine interesser i fellesskap. 
Mange er de personer som gjennom 60 år har gjort en kjempeinnsats for korpsets eksistens og framdrift. Fra de første pionerer til dagens "helter". Noen av disse er hedret ved å ha blitt utnevnt til æresmedlem av Framnes Musikkorps. Det er vanskelig å trekke fram enkelte framfor andre, men dog bør nevnes æresmedlem Arne Hoelseth, som var dirigent, note-lærer, pedagog og mer til, over en periode på 23 år. Arne Hoelseth var gjestedirigent ved fellesnummer-avspilling på Framnes Musikkorps jubileumsstevne våren 1981, og han var gjestedirigent ved korpsets jubileumskonsert i Hjertnes 7.november 1981. Også ved jubileumskonserten i Hjertnes 1991 var Arne Hoelseth gjestedirigent. Dessuten skal også nevnes æresmedlem Gerd Davidsen som fra 1946 har vært med i korpsstyret, foreldrelagsstyret og damegruppen nesten sammenhengende fram til 1987. Som et resultat av øket aktivitet og økt interesse må også nevnes dannelse av to "voksen-korps". Framnes Gubbeorkester i 1978 og Framnes Foreldrekorps i 1987. Totalkonseptet at voksne og barn får samme tilbud i en forening er en viktig sosial faktor. 
Uten nevnte og ikke-nevnte personers innsats gjennom korpsets 60-årige eksistens hadde denne eksistens vært tvilsom, og det er bare å håpe at det fortsatt finnes personer som er villige til å arbeide for korpset og hva det står for også i framtiden. 

Ved Michael Kimbell og Roar Henriksen


Søk
Driftes av Styreportalen AS