Øvingstider

Home / Om korpset / Øvingstider

Øvingstider for korpsene 2021/2022

Aspirantkorpset: Torsdag 17.00 – 17.45

Juniorkorpset: Tirsdag 17.00 – 18-15

Hovedkorpset: Tirsdag 18.30 – 20.30 og Torsdag 18.00 – 20.00

Alle korpsene øver i gymsalen på Framnes skole